poniedziałek, 24 stycznia 2011

Rozbudowa mikroskopu elektronowegoW pierwszych dniach stycznia zakończyła się instalacja przystawki EDS. Nasz dyżurny serwisant podczas wykonywanych prac otrzymał wsparcie od swoich zagranicznych kolegów z Niemiec i Włoch. W ciągu trzech dni wszystko było gotowe. Po szkoleniu, które odbyło się w dniach 12-14 stycznia umiemy już sami zbadać skład chemiczny przygotowanych specjalnie do tego celu próbek. System EDS do mikroanalizy rentgenowskiej współpracuje z zainstalowaną wcześniej przystawką skaningową. Dzięki niej możemy uzyskiwać obrazy w technologii skaningowo-transmisyjnej (STEM). Współpraca obu przystawek pozwala na analizowanie:
- składu chemicznego próbek w wybranych punktach,
- składu chemicznego wzdłuż wybranej linii skanowania,
- wyznaczanie map składu chemicznego na zaznaczonym obszarze.

poniedziałek, 10 stycznia 2011

How to grow a scientist???

W poniedziałek 10 stycznia 2011 w LDM odbyło się pierwsze z serii spotkań z profesorem Brianem Petroffem (Department of Internal Medicine, University of Kansas Medical Center, Kansas City, USA). Niezwykle ciekawe seminarium poświęcone było porównaniu systemów edukacji i szkolenia naukowców w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Niezwykle przyjemnie było widzieć nie tylko pracowników Wydziału Biologii ale także studentów i doktorantów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Unii Europejskiej, pt. "Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej" realizowanego w obrębie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy na kolejne spotkania z profesorem Petroffem- program seminariów znajduje się na stronie www.uwm.edu.pl/ldm