czwartek, 1 marca 2012

O białkach raz jeszcze.


W dniach 26 i 27 stycznia 2012r. w pracowniach LDM odbyły się warsztaty z zakresu proteomiki i spektrometrii mas, prowadzone przez dr. Serhiya Souchelnytskyiego (Karolinska Biomics Centre, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja). Warsztaty te były częścią wizyty naukowej dr. Souchelnytskyiego na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM. W ramach szkolenia pracownicy i doktoranci Wydziału nauczyli się różnych sposobów przygotowania prób do spektrometrii masowej oraz samodzielnie przeprowadzili identyfikację białek przy pomocy spektrometru masowego MALDI-TOF/TOF. Dzięki ogromnemu doświadczeniu prowadzącego warsztaty mogliśmy się również bliżej zapoznać ze sposobami wykorzystania internetowych baz danych do identyfikacji białek metodą peptydowego odcisku palca (ang. peptide mass fingerprinting, PMF). Mimo drobnych problemów technicznych szkolenie uważamy za bardzo udane a cenne wskazówki naszego wyjątkowego gościa oraz nowo nabyte umiejętności z pewnością zostaną wykorzystane podczas realizacji przyszłych projektów badawczych.