czwartek, 15 listopada 2012

Naukowiec XXI wieku...

... musi istnieć w internecie. Musi umieć i chcieć korzystać z osiągnięć nauki i najnowocześniejszych technologii, żeby udoskonalać swoją pracę. Musi poszukiwać nowych ścieżek, rozwijać współpracę na nowych polach.
     My, w LDM, zamierzamy być naukowacami XXI wieku :D Dlatego też stale uczymy się nowych rzeczy i bardzo chcemy tą wiedzą zarażać wszystkich wokół. 12. listopada w LDM odbyło się pierwsze z serii spotkań promujących narzędzia internetowe ułatwiające pracę współczesnym naukowcom. Prezentowaliśmy możliwości wiążące się z wykorzystaniem platformy internetowej Web of Knowledge.

EndNote Web to internetowy program umożliwiający zarządzanie bibliografią i ułatwiający pisanie prac naukowych oraz grantów. Aplikacja ta pozwala na:
       szybkie i łatwe gromadzenie informacji bibliograficznych z różnych źródeł, baz oraz katalogów bibliotecznych, takich jak np.: PubMed, Google Scholar i Web of Science
       gromadzenie piśmiennictwa we własnej, indywidualnej bibliotece, dostępnej online z dowolnego komputera
       udostępnianie własnych zbiorów piśmiennictwa innym użytkownikom programu EndNote Web
       korzystanie z dodatku Cite While You Write w celu automatycznego wstawiania przypisów w tekście dokumentu w edytorze Microsoft Word, przy jednoczesnym tworzeniu bibliografii pracy i możliwości formatowania w odpowiednim stylu bibliograficznym
Poniżej kilka linków przybliżających zasady działania aplikacji:
ResearcherID to internetowa platforma umożliwiająca zbieranie, przechowywanie i zarządzanie własnym dorobkiem naukowym. Pozwala na gromadzenie w jednym miejscu publikacji i umożliwia tworzenie różnorakich raportów dotyczących cytowań niezbędnych do pisania grantów, projektów naukowych i sprawozdań. Jest też nieocenionym narzędziem ułatwiającym identyfikację nas jako autorów w międzynarodowym świecie naukowym. Obecność naukowca w tej wirtualnej społeczności może nie tylko zwiększyć liczbę cytowań naszych publikacji ale też pomóc w odnalezieniu zespołów zajmujących się podobnymi obszarami nauki i nawiązanie z nimi ciekawej współpracy.
Poniżej kilka linków przybliżających zasady działania platformy: