piątek, 22 kwietnia 2011

Spektrometria mas w szerszym spektrum


15 kwietnia 2011 dr Sylwia Świgońska, pracownik LDM, zaprezentowała możliwości wykorzystania dwóch pracowni naszego Laboratorium, a mianowicie pracowni analizy białek oraz pracowni spektrometrii mas. Zaproszeni goście-pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału i innych jednostek UWM, a także Polskiej Akademii Nauk mieli okazję zapoznać się między innymi z możliwościami badawczymi spektrometru masowego typu MALDI-TOF/TOF. Spektrometria masowa to wszechstronna technika, pozwalająca na wykorzystanie jej nie tylko do analizy białek i peptydów, ale również do badania związków takich jak polimery syntetyczne, metabolity czy mykotoksyny. Metoda ta ma też duże znaczenie diagnostyczne – pozwala na bezpośrednią identyfikację mikroorganizmów i analizę skuteczności działania szczepionek, nowych leków oraz badania ukierunkowane na odrywanie nowych biomarkerów chorobowych. To dopiero szerokie spektrum zastosowań!